Wsparcie

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95kW w miejscowości Nowa Wieś którego całkowity koszt wynosi 146 000zł